Hulpouders

In de eerste schoolweken na de zomerva­kantie wordt u de vraag voorgelegd, of u zich als hulpouder op school wilt la­ten in­schrijven. Bij veel zaken op school wordt de hulp ingeroepen van ouders, zo­wel bij on­derwijs­kundige zaken, als bij festivi­teiten. Hier­onder vindt u een aantal om­schrijvingen van verschillende activiteiten in de school, waarbij hulpouders worden ingezet.

Kleuterbibliotheek
Eenmaal in de week kunnen de leerlingen van de leerjaren 1 en 2 een prenten­boek op school lenen. Dit boek mogen zij een week mee naar huis nemen. De kleuterbibli­otheek-ouders helpen bij het uitle­nen en houden de administratie bij. Ook worden zij ingescha­keld bij het herstellen van oude en het kaften van nieuwe boeken.

Luizenouders
Na elke vakantie langer dan twee weken worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van ouders.

Verzorging planten
Binnen een school hebben planten het moeilijk. Leerkrachten gunnen zich over het algemeen geen tijd voor de verzorging en leerlingen kunnen de planten uitstekend vertroetelen tot zij dood zijn. Per gebouw zoeken wij een ouder, die af en toe de planten naloopt en in ieder geval de planten in algemene ruimtes verzorgt.

Begeleiding sportdagen
Voor meerdere leerjaren worden jaarlijks samen met de andere basisscholen in Ridderkerk sportdagen georganiseerd. Dit is alleen mogelijk als hiervoor voldoende ouders bereid zijn groepjes leerlingen te begeleiden, of op andere wijze hulp te verlenen.

Wassen sportkleding
Voor bovengenoemde sportdagen bezit de school sportshirts en broekjes voorzien van het logo van de school. Dit toont heel fraai, maar de spullen moeten wel gewassen worden. Om de hoeveelheid te wassen kleding per persoon te beperken, is het prettig als we veel ouders kunnen benaderen voor het wassen van de kleding.

Algemene hulpou­der
Op deze mensen doen wij een beroep voor de meest uiteenlopende zaken: o.a. hulp bij feesten, spelletjesmiddagen en ondersteuning bij de kleutergym.
Image
Image
Image
Image
Image

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.