Stages

OBS De Botter is een officiële opleidingsschool voor meerdere opleidingen. Wij bieden studenten van de lerarenopleiding (Pabo) stageplaatsen in meerdere groepen.

Daarnaast hebben we stagiaires van SPW niveau 3 en 4. Zij voeren met name ondersteunende werkzaamheden uit in de groep. Ook bieden wij stageplaatsen aan voor ICT opleidingen.

Onze stagecoördinator/schoolopleider is Piet de Koning, te bereiken via telefoonnummer 0180 - 426 485.

Image
Image
Image
Image
Image