Hoofdluis

Hoofdluis

Na iedere vakantie die langer dan een week duurt zullen onze luizenouders alle kinderen controleren. Zij constateren of er hoofdluis of neten aanwezig zijn. Zij zullen ze niet verwijderen. Op het moment dat er bij een leerling hoofdluis of neten worden geconstateerd zal de leerkracht de ouders hiervan telefonisch op de hoogte brengen. Ook verstuurt zij een Parro bericht naar de ouders van de leerlingen uit deze groep met de melding dat er hoofdluis in de klas is geconstateerd.  U wordt dan gevraagd om het hoofd van uw kind te controleren. 2 weken na constatering van hoofdluis of neten in een groep zullen de luizenouders de kinderen uit deze groep nogmaal controleren. Dit blijven ze herhalen tot de hoofdluis of neten uit de groep verdwenen zijn.

Hoe krijg je hoofdluis weg?
Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn richtlijnen vastgesteld voor het behandelen van hoofdluis. Deze zijn te vinden op www.rivm.nl/hoofdluis.

 

Scroll naar boven