Ons onderwijs

Ons onderwijs

De Botter is een openbare school gevestigd in de wijk Drievliet in Ridderkerk. De school heeft twee locaties gescheiden door een wijkcentrum. Op de locatie Voorn 11 zitten de groepen 1 tot en met 4 en de peuters van Yes! kinderopvang en op de locatie Voorn 9 zijn de groepen 5 tot en met 8 en de groepen van Stichting Bram gevestigd.

Ons motto is: samen jezelf zijn
Vanuit dit motto richten we ons onderwijs in volgens deze kernwaarden:

  • Samen
  • Aandacht
  • Kind mag zichzelf zijn
  • Gericht op de toekomst

Samen
Samen betekent voor de Botter dat de kinderen van en met elkaar leren. Daarbij streven wij naar een optimale samenwerking tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de school. Een goede communicatie is hierbij een voorwaarde. We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en welbevinden van de kinderen. Samen betekent ook dat wij partner zijn in de wijk zijn en dat wij gezamenlijke activiteiten organiseren. We laten daarmee de kinderen zien dat zij onderdeel zijn van een bredere maatschappij.

Aandacht
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar niveau en tempo. Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat hier aandacht en ruimte voor is. Samen met ouders en kind zoeken we naar de meest optimale en haalbare onderwijssetting waarbij in de onderwijsbehoeften van het kind wordt voorzien.

Kind mag zichzelf zijn
Ieder kind heeft zijn eigen talent en ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelpunten. Door de veelzijdigheid van werkvormen en gebruik van materialen willen we ieder kind tot zijn recht laten komen. Vier keer per jaar gaan de kinderen tijdens de ontdekkingsreizen op zoek naar hun talenten. Hierbij laten wij de kinderen groepsdoorbrekend samenwerken. De vier ontdekkingsreizen hebben ieder een eigen thema: dans/muziek/drama, beroepsoriëntatie, kunst en cultuur en sport en spel.
Door de intensieve samenwerking met Stichting Bram (stichting die zorg en onderwijs biedt aan kinderen met beperkingen) leren we hen dat ieder kind ertoe doet.

Gericht op de toekomst
Onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Wij willen de kinderen vaardigheden leren die hen voorbereiden op deze toekomst. Vaardigheden die wij belangrijk vinden zijn het gebruik van ICT, het leren van Engels ( aangeboden vanaf groep 1), reflecteren op je eigen handelen, samenwerken, zorgen voor elkaar en de zorg voor onze aarde. De samenwerking met Stichting Bram en de zorg voor ons Tiny Forest zijn mooie voorbeelden van hoe wij hier vorm aan geven.

Scroll naar boven