Leerlingenraad

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met de kinderen en om de visie en mening van de kinderen mee te nemen in onze (beleids-)keuzes. Daarom hebben wij op De Botter sinds een aantal jaren een leerlingenraad.

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren waarop wij de betrokkenheid van leerlingen te vergroten is met een leerlingenraad. Via deze raad krijgen kinderen uit groep 5 t/m 8 inspraak in zaken die op school spelen. De leden van de leerlingenraad worden gekozen door hun klasgenoten en vertegenwoordigen alle leerlingen. In de leerlingenraad bespreken leerlingen samen met de directeur en de IB’er wat er beter zou kunnen op school, er worden (goede doelen-)acties op touw gezet en er wordt gesproken over hoe het samenwerken en spelen in de groep gaat. Op de agenda staan zowel punten die door de school ingebracht zijn als door de leerlingen.

Scroll naar boven