Ouderraad

Ouderraad

Vele activiteiten in en om de school, die wat minder met het on­derwijs op zich­ te maken heb­ben, worden mede georganiseerd en begeleid door de ouder­raad. U moet hierbij denken aan de school­rei­zen, feesten en sportdagen.

De ouderraad heeft naast het organiseren van activiteiten tevens het beheer van en de verant­woording over het school­fonds.

In Nederland is basisonderwijs gratis. De school ontvangt geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Een aantal activiteiten valt buiten die bekostiging, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, sportdagen, projectdagen, enzovoorts. We hebben op school een ouderraad die deze activiteiten organiseert. Zij vragen hiervoor aan de ouders een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage om deze activiteiten mogelijk te maken. Deze bijdrage wordt via de ouderraad geïnd bij de start van het schooljaar. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders over de besteding van het geld. De hoogte van de ouderbijdrage staat vermeld in de schoolgids. Kinderen worden nooit uitgesloten van activiteiten. Ook zonder vrijwillige bijdrage mogen zij aan alle activiteiten deelnemen. Neem voor meer informatie contact op met de ouderraad, via or@debotter.nl

De ouderraad bestaat uit ouders, geen leerkracht zijnde, die kinderen op De Botter hebben. Zij worden gekozen uit en door de ouders.

Scroll naar boven