Hulpouders

Hulpouders

Op school organiseren wij veel activiteiten die zonder ouderhulp lastig uitvoerbaar zijn. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van activiteiten waarbij wij u via Parro om hulp willen vragen: 

Kleuterbibliotheek
Eenmaal in de week kunnen de leerlingen van de leerjaren 1 en 2 een prenten­boek op school lenen. Dit boek mogen zij een week mee naar huis nemen. De kleuterbibli­otheek-ouders helpen bij het uitle­nen en houden de administratie bij. Ook worden zij ingescha­keld bij het herstellen van oude en het kaften van nieuwe boeken.

Luizenouders
Na elke vakantie langer dan twee weken worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van ouders.

Begeleiding sportdagen
Voor meerdere leerjaren worden jaarlijks samen met de andere basisscholen in Ridderkerk sportdagen georganiseerd. Dit is alleen mogelijk als hiervoor voldoende ouders bereid zijn groepjes leerlingen te begeleiden, of op andere wijze hulp te verlenen.

Wassen sportkleding
Voor bovengenoemde sportdagen bezit de school sportshirts en broekjes voorzien van het logo van de school. Dit toont heel fraai, maar de spullen moeten wel gewassen worden. Om de hoeveelheid te wassen kleding per persoon te beperken, is het prettig als we veel ouders kunnen benaderen voor het wassen van de kleding.

Naast bovengenoemde voorbeelden kunt u ook denken aan hulp bij feesten, spelletjesmiddagen en ondersteuning bij de kleutergym.

Scroll naar boven