Erasmusklas

Erasmusklas

Passend onderwijs aan meerbegaafde kinderen; de Erasmusklas.

Elke school heeft de verantwoordelijkheid om iedere leerling optimale kansen te bieden om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen, ook als daarvoor extra zorg nodig is. De vijf openbare scholen in Ridderkerk die onder de Stichting OZHW vallen, hebben voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 tot en met 7 een passend onderwijsaanbod gerealiseerd, de Erasmusklas. Het aanbod houdt in dat hoogbegaafde leerlingen één dag per week in de Erasmusklas zitten en de rest van de week regulier onderwijs volgen in hun eigen klassen.

De Erasmusklas biedt een intellectuele uitdaging op eigen niveau, ruimte voor creativiteit en steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling. In de Erasmusklas wordt gezocht naar uitdagende onderwerpen. Tevens komen boeiende zaken aan de orde als filosoferen, debatteren en sociale vaardigheidstraining. De Erasmusklas past binnen het bewustwordingsproces van scholen om niet alleen zorg te geven aan uitvallers aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant. Komt een leerling in aanmerking voor de Erasmusklas, dan zal de intern begeleider van de school een rapport samenstellen. In dit rapport zitten in ieder geval de leerlinggegevens, de toetsresultaten, een verslag van het oudergesprek en een verslag van het gesprek met de betreffende leerling. Leerlingen die in aanmerking komen voor de Erasmusklas worden door de intern begeleider van de school genomineerd. De plaatsing wordt bepaald door de vergadering van de intern begeleiders van de vijf Ridderkerkse openbare scholen.

De Erasmusklas is gehuisvest op de dependence van de locatie Piramide Rijsoord. Deze groep van maximaal 16 kinderen herbergt op de maandag de kinderen uit groep 5 op dinsdag de kinderen van de groep 6 en op donderdag de groep 7. De leerkracht in deze groep is hiervoor speciaal opgeleid. Begeleiding van deze groep is in handen van twee intern begeleiders van de Bosweide en de Piramide en de eindverantwoordelijkheid berust bij de directeur van de Piramide.

Scroll naar boven