Brede School

Brede school

De Brede School Ridderkerk is het hart in de wijk en stelt het kind centraal. De Brede School is een netwerk in de wijk voor kinderen en jeugd. Het biedt activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur, leesbevordering, welzijn en gezondheid. De activiteiten worden afgestemd op vragen van de jeugd, het onderwijsveld, de kinderopvang, en wijkpartners.

Missie Brede School Ridderkerk
De Brede School Ridderkerk is gericht op het tot stand brengen van een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien, gesitueerd binnen een sociaal samenhangende en actieve wijk.
De Brede School Ridderkerk geeft kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met sport en beweging, kunst en cultuur, leesbevordering, welzijn, gezondheid en andere activiteiten. Ook kan de Brede School Ridderkerk de jeugd helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. Daarnaast probeert de Brede School Ridderkerk de samenwerking in de wijk te bevorderen en het welzijn te verbeteren. Immers, de sociale structuur in de wijk kan in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van een sluitend sociaal netwerk rondom het kind.

Doelen Brede School Ridderkerk

 • Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar tot stand brengen op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien.
 • Een netwerk realiseren in de wijk om zo een sociale samenhangende veilige wijk te organiseren.
 • Bevordering van de integratie van verschillende partijen in de wijk.
 • Een aanbod realiseren op vragen van de jeugd, hun ouders, het onderwijs, en de opvoeders en de wijk.


Activiteiten van de Brede School Ridderkerk

 • Cultuur: Muziek, toneel, dans, beeldend, radio programma’s maken
 • Leesbevordering: Glossy maken, digiboek, media wijsheid, animatie filmpje maken, voorlees Piet
 • Sport: Rugby, tafeltennis, Teakwondo, paardrijden, Digidance, voetbal, beweegkriebels
 • Weerbaarheid: Boksen, toneel, judo
 • Techniek: Houtwerkplaats, uitvindingen,
 • Welzijn: Kalligrafie in de moskee, spelletjes met ouderen, fietslampjes controle
 • Gezondheid: Koken, verzorging, SoVa- en Faalangst trainingen, toneel met weerbaarheid

De kinderen van de deelnemende scholen ontvangen in de week van de werving een flyer met het aanbod van de wijk erop. De coördinator van de Brede School Ridderkerk deelt de flyers uit op school en de leerkracht werft in de klas. Voor het volledige programma en het opgeven kijk je op de website www.bredeschoolridderkerk.nl.

Organisatie
De Brede School Ridderkerk is verdeeld in 6 wijken: Oost, Rijsoord, Bolnes, Centrum – West, Drievliet ’t Zand en Slikkerveer. De kinderen moeten wonen in de wijk, of gaan in de wijk naar school. De kosten verschillen per activiteit. Als deze kosten een belemmering zijn, kunnen kinderen gebruik maken van participatie kaartjes. Deze zijn verkrijgbaar bij o.a.de coördinator, de voedsel/ kledingbank, de school en andere organisaties. De Brede School biedt in 5 blokken van 6 weken activiteiten aan na school tijd. Op verzoek van scholen worden er ook activiteiten onder schooltijd aangeboden. De kinderen zijn tijdens de lessen verzekerd. Ouders zijn verantwoordelijk gedurende de tijd dat de kinderen onderweg zijn naar de locaties.

Alle lessen worden afgesloten met een speciale laatste les, waarbij ouders, opa’s en oma’s, leerkrachten en andere belangstellenden worden uitgenodigd. Het is belangrijk, voor een positieve feedback en voor de opbouw van een sociale wijk . Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling is het zinvol om met andere kinderen uit de wijk activiteiten te ondernemen.

Scroll naar boven