Contactmomenten

Contactmomenten

Contactmomenten

Op De Botter streven wij naar een optimale samenwerking tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de school.

Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welzijn voor de kinderen. Daarom nodigen wij u aan het begin van ieder schooljaar uit voor een oudervertelgesprek. Tijdens het oudervertelgesprek maakt u kennis met de leerkracht en vertelt u over uw kind.

Tijdens de drie andere contactmomenten informeert de leerkracht u over de ontwikkeling van uw kind op school. Twee keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats, daarnaast is er een contactmoment waarin de toetsresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem worden besproken.

Scroll naar boven