Ons onderwijs

OBS de Botter is een openbare school gevestigd in de wijk Drievliet in Ridderkerk. De school heeft twee locaties. Op de locatie Voorn 11 zijn de groepen 1 tot en met 5 gevestigd en op de locatie Voorn 9 zitten de groepen 6 tot en met 8. Deze verdeling kan per schooljaar verschillen.

Ons motto is: samen jezelf zijn
Vanuit dit motto zijn de volgende kernwaarden bij ons op school van toepassing en richten we ons onderwijs in volgens deze kernwaarden:
  • Samen
  • Aandacht
  • Kind mag zichzelf zijn
  • Gericht op de toekomst
Samen
Samen betekent voor de Botter dat de kinderen van en met elkaar leren. Daarbij streven wij naar een optimale samenwerking tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de school. Een goede communicatie is hierbij een voorwaarde. We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en welbevinden van de kinderen. Samen betekent ook dat wij partner in de wijk zijn en dat wij onze school openstellen ten behoeve van de wijk, en gezamenlijke activiteiten organiseren. We laten daarmee de kinderen zien dat zij onderdeel zijn van een bredere maatschappij.

Aandacht
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar niveau en tempo. Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat hier aandacht en ruimte voor is. Samen met ouders en kind zoeken we naar de meest optimale en haalbare onderwijssetting waarbij in de onderwijsbehoeften van het kind wordt voorzien.

Kind mag zichzelf zijn
Ieder kind heeft zijn eigen talent en ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelpunten. Door de veelzijdigheid van werkvormen en gebruik van materialen willen we ieder kind tot zijn recht laten komen. Door de intensieve samenwerking met Stichting Bram (stichting voor meervoudig gehandicapte kinderen) leren we hen dat ieder kind ertoe doet.

Gericht op de toekomst
Onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Wij leren de kinderen vaardigheden die hen voorbereiden op deze toekomst. Om deze vaardigheden te ontwikkelen maken wij gebruik van Ipads, Engels in alle groepen en zetten wij het project leren-leren in. Maar ook het leren samenwerken en de samenwerking met Stichting Bram zorgen voor sociaal sterkere kinderen die voorbereid zijn op een wereld na de basisschool.
Image
Image
Image
Image
Image