Ons onderwijs

OBS de Botter is een openbare school gevestigd in de wijk Drievliet in Ridderkerk. De school heeft twee locaties. Op de locatie Voorn 11 zijn de groepen 1 tot en met 4a gevestigd en op de locatie Voorn 9 zitten de groepen 4b tot en met 8. Deze verdeling kan per schooljaar verschillen.

Ons motto is: samen jezelf zijn
Vanuit dit motto zijn de volgende kernwaarden bij ons op school van toepassing en richten we ons onderwijs in volgens deze kernwaarden:
  • Samen
  • Aandacht
  • Kind mag zichzelf zijn
  • Gericht op de toekomst
Samen
Samen betekent voor de Botter dat de kinderen van en met elkaar leren. Daarbij streven wij naar een optimale samenwerking tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de school. Een goede communicatie is hierbij een voorwaarde. We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en welbevinden van de kinderen. Samen betekent ook dat wij partner in de wijk zijn en dat wij onze school openstellen ten behoeve van de wijk, en gezamenlijke activiteiten organiseren. We laten daarmee de kinderen zien dat zij onderdeel zijn van een bredere maatschappij.

Aandacht
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar niveau en tempo. Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat hier aandacht en ruimte voor is. Samen met ouders en kind zoeken we naar de meest optimale en haalbare onderwijssetting waarbij in de onderwijsbehoeften van het kind wordt voorzien.

Kind mag zichzelf zijn
Ieder kind heeft zijn eigen talent en ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelpunten. Door de veelzijdigheid van werkvormen en gebruik van materialen willen we ieder kind tot zijn recht laten komen. Vier keer per jaar gaan de kinderen tijdens de ontdekkingsreizen op zoek naar hun talenten. Hierbij laten wij de kinderen groepsdoorbrekend samenwerken. De vier ontdekkingsreizen hebben ieder een eigen thema: dans/muziek/drama, beroepsoriëntatie, kunst en cultuur en sport en spel. 
Door de intensieve samenwerking met Stichting Bram (stichting voor kinderen met een meervoudige beperking) leren we hen dat ieder kind ertoe doet. 

Gericht op de toekomst
Onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Wij leren de kinderen vaardigheden die hen voorbereiden op deze toekomst. Om deze vaardigheden te ontwikkelen werken de kinderen vanaf groep 4 met een eigen device. In de lagere groepen zetten we iPads in. Daarnaast geven we Engels in alle groepen. Ook het leren samenwerken en de samenwerking met Stichting Bram zorgen voor sociaal sterkere kinderen die voorbereid zijn op een wereld na de basisschool.
Image
Image
Image
Image
Image

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.