Contactmomenten

Contactmomenten
Om uw op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind stellen we samen met de leerlingen een portfolio samen.

In de groepen 1/2 krijgen de kinderen 2 x per jaar een portfolio. Dit bevat de resultaten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast bevat het werk van de kinderen waaruit hun ontwikkeling zichtbaar wordt. In november vindt met de ouders van groep 1/2 een gesprek over dit portfolio plaats. In februari is er een gesprek over de ingevulde Bososlijsten. En in juni staat er weer een portfoliogesprek gepland. 

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 x per jaar een portfolio. Dit bevat de resultaten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem.
Daarnaast een rapport met een beoordeling van de gemiddelde resultaten van de methodetoetsen. En uiteraard ook een gedeelte waarin werk van de leerlingen, met hun reflectie, te zien is.

Voor de groepen 3 t/m 8 is er in november een voortgangsgesprek over de resultaten. Dit is zonder portfolio. In februari vindt er een portfoliogesprek plaats. En in juni is er een inloopportfolio avond.

Met de ouders/verzorgers van groep 8 vindt in november het voorlopig adviseringsgesprek voor het voortgezet onderwijs plaats. School en ouders Algemene Informatievoorziening Op De Botter communiceren we op verschillende manieren met ouders.

In februari krijgen de leerlingen het definitieve advies. Het schooladvies is gebaseerd op de schoolloopbaan van de leerling en op de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Met het eindadviesformulier van de school kunnen ouders/verzorgers hun kind aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze en inschrijving van de school, maar de school is verantwoordelijk voor het eindadvies op het onderwijskundig rapport.
Image
Image
Image
Image
Image